Welkom bij de online CGN-cursus

Deze online webcursus is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over het Corpus Gesproken Nederlands en / of wil leren werken met de CGN-zoeksoftware Corex. De webcursus biedt de mogelijkheid om per onderdeel van het CGN informatie op te vragen
en - indien beschikbaar - hier opdrachten over te maken. Dat kan in willekeurige volgorde. Per onderdeel wordt getracht om zo veel mogelijk aspecten en mogelijkheden van het corpus te demonstreren, met behulp van de speciaal ontwikkelde CGN-exploitatiesoftware Corex. Het is niet noodzakelijk om de CGN-zoeksoftware te gebruiken, indien u zelf geavanceerde scripts kunt schrijven om uw zoekacties uit te voeren. In deze webcursus is het praktische deel echter volledig toegespitst op Corex. U kunt de opdrachten uitvoeren met uw eigen Corex-versie of met behulp van de CGN-demo die u gratis kunt downloaden vanaf de website www.inl.nl/producten (Productcatalogus, Corpora, Corpus Gesproken Nederlands, CGN-demo).

Hulpfuncties

Lukt het u niet om de opdrachten in Corex op de juiste manier uit te voeren, dan kunt u op twee manieren hulp inroepen.
  1. U kunt het script van een oefening raadplegen, waarin elke handeling stap voor stap beschreven is (waar nodig wordt er een apart script aangeboden voor CGN 2.0 en de demo).
  2. U kunt de schermvideo's van een opdracht bekijken: elke stap is uitgewerkt in een aparte schermvideo, zodat u enkel het gedeelte waar u vastloopt hoeft te bekijken.