Het

Het Corpus Gesproken Nederlands - The Spoken Dutch Corpus

De dvd's waarover u in deze uitgave kunt beschikken, zijn voortgekomen uit het Vlaams-Nederlandse project Corpus Gesproken Nederlands (CGN) dat in de periode 1998-2003 werd uitgevoerd. Ze bevatten de resultaten zoals die in januari 2006 in versie 2.0 van het CGN beschikbaar waren.

Behalve deze dvd omvat deze uitgave een reeks dvd's met daarop de geluidsbestanden die deel uitmaken van het corpus. Op deze dvd treft u onder meer alle beschikbare transcripties en annotaties aan, documentatie, en het corpusexploitatieprogramma COREX dat speciaal voor gebruik met het CGN werd ontwikkeld.

Lees hier verder.
Switch to English 

© Copyright maart 2004 Nederlandse Taalunie.
Niets van deze dvd mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Nederlandse Taalunie. De redactie van deze pagina's werd verzorgd door N. Oostdijk.